Αναπαλαίωση αυτοκινήτων (Restoration)

Αναπαλαίωση αυτοκινήτων (Restoration)

Ανάλογα με την κατάσταση του αυτοκινήτου, η πλήρης αποκατάσταση σημαίνει απογύμνωση ολόκληρου του αυτοκινήτου μέχρι να φανεί το μέταλλο. Συνήθως, οι συντηρητές θα αφαιρέσουν κάθε πλαίσιο του αμαξώματος και θα «σβήσουν» τυχόν ίχνη παλιών χρωμάτων, συχνά μέσω χημικών επεξεργασιών ή αμμοβολής. Έπειτα τα κομμάτια αυτά θα επικαλυφτούν με γκρίζο εποξικό αστάρι προτού επισκευαστούν  και τοποθετηθούν ξανά στο αυτοκίνητο

Αφαίρεση κάθε πλαισίου του αμαξώματος

Εξάλειψη παλιών χρωμάτων,