Καθαρισμός μηχανής θαλάσσης με υδροαμμοβολς Green Sun Blastings

Καθαρισμός μηχανής θαλάσσης στον χώρο του πελάτη με σύστημα υδροαμμοβολής Green Sun Blastings