Ειδικός καθαρισμός αγωνιστικού τοξόυ

Εφαρμογή αμμοβολής για τον ειδικό καθαρισμό αγωνιστικού τοξόυ.