Διαθέτουμε άρτια καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό και τα κατάλληλα μηχανήματα για τον αποχρωματισμό, καθαρισμό, λείανση και αποκατάσταση οποιασδήποτε επιφάνειας και υλικού απαιτηθεί με δυνατότητα εφαρμογής ακόμη και στο χώρο σας..

0

Πελάτες

0

Έργα

0

Υπάλληλοι
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ