ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΡΕΛΙΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΒΑΦΗ ΜΕ ΑΜΜΟΒΟΛΗ

Προετοιμασία ρέλιας σκάφους για καλύτερη πρόσφυση ηλεκτροστατικής, υγρής βαφής.
Read more

ΒΑΦΗ ΣΕ ΤΖΙΠ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Δείτε το σχετικό βίντεο με την εφαρμογή εξωτερικής βαφής σε Jeep

Η διαδικασία της βαφής αποτελείται από τρία στάδια

Α. καθαρισμός με υγρό καθαριστικό

Β. καθαρισμός με κερόπανο και φύσηγμα με αέρα

Γ. διαδικασία εφαρμογής της πλαστικοποίησης δύο συστατικών Raptor

Για περισσότερες πληροφορίες στη διαδικασία κάθε είδους εξωτερικής βαφής αυτοκινήτων και αμαξωμάτων επικοινωνήστε μαζί μας.

Read more

ΥΓΡΗ ΒΑΦΗ

Η βαφή ή η μπογιά ή το χρώμα είναι οποιοδήποτε υγρό που μετά την εφαρμογή του στο αντικείμενο, στερεοποιείται σε υμένα στερεό και προσδίδει στο αντικείμενο το χρωματισμό του. Χρησιμοποιείται για να προστατέψει, να χρωματίσει ή να δώσει υφή σε πολλά αντικείμενα.
Αγοράζεται σε πολλά χρώματα και σε μορφές, όπως υδρόχρωμα.
Εφαρμόζεται ως υγρή, αλλά ξηραίνεται σε στερεή μορφή.
Το είδος στεγνώματος του χρώματος, καθορίζει πολλές ιδιότητες, του τελικού φίλμ.

Ανάλογα με το χρώμα διακρίνουμε δύο είδη στεγνώματος.

Κ-χρώμα
Στέγνωμα μέσω εξαέρωσης του διαλυτικού.
Στέγνωμα μέσω μετατροπής (οξείδωσης) του μέσου σύνδεσης.

Κ-χρώμα
Στέγνωμα μέσω χημικής αντίδρασης μεταξύ δύο ή περισσότερων συστατικών.

Read more
Ιστορικό